baner4

Справочник

Yazan
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Справочник 

 

  

Проверка на сметка за ток       При въпроси по консумацията, фактурата и плащането: тел. 0700 161 61
Проверка на сметка за вода    Денонощен телефон : 084 661 155
Проверка на телефонна сметка за фиксирани услуги
Проверка на сметка за природен газ
 
Средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи на територията на Община Разград
Туроператори
Заведения за хранене и развлечения
Транспорт
 

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания: 
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

 

 

Важни телефонни номера

Телефонен код за избиране България извън страната: +359
Пожарна 160
Бърза помощ 150
Полиция 166
Пътна помощ 146
Телефонна информация 11 800
Спешна помощ SOS телефон 112
Национална телефонна линия за деца 116 111
Контрол на автомобилен транспорт (КАТ) (+359 2) 982 72 823
(+359 2) 866 50 60

 

Okunma 519 defa

Benzer Öğeler (etikete göre)

Yorum eklemek için giriş yapın