baner4

historyДоказано е, че Разград е с относителен топографски континуитет – т. е. в неговия ареал е имало живот от най – дълбока древност, но с известни  прекъсвания и премествания досега.

Kategori Tarih

 

osmanli turaOsmanlı İmparatorluğu; Asya'da Anadolu, Avrupa'da Rumeli ve ortada başkent İstanbul jeopolitik dengesi üzerine kuruldu ve yaşadı (1987: 47). 1876'da Tuna vilayetinin altı sancağında (Niş hariç), Türk ve Bulgar nüfus eşit ve 1.100.000 dolayındaydı.

Kategori Tarih