baner4

Jivkov 31Komünist diktatör Jivkov 31 yıl önce bu tarihte: Türklerin adlarını değiştirme savaşında zafer kazandık

 

Komünist diktatör Todor Jivkov 28 Ocak 1985 tarihinde Bulgaristan Türklerinin adlarını silâl zoruyla değiştirme kampanyasının başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

 

 

Kategori Tarih

historyДоказано е, че Разград е с относителен топографски континуитет – т. е. в неговия ареал е имало живот от най – дълбока древност, но с известни  прекъсвания и премествания досега.

Kategori Tarih

20 Mayıs 1989’da Deliormanlılar da “Yeter Artık!” dediler ve protesto yürüyüşlerini başlattılar. Şumnu sancağının Yusufanlar, Şarvı, Davulcular, Saltıklar, Çoban Nasıf, Nasufçular, Emberler yürüyüşe çıktılar. Kent merkezine toplandılar. Arkadan gelenler kent meydanını doldurdular. Kısa ve özlü konuşmalardan sonra iki öğrenci şiir okudu. Meydanda Türkçe konuştuğu için ceza ödemiş, Bulgarca bilmediği için hastaneden kovulmuş ve daha yüzlerce hor görülmüşler bu durum karşısında heyecanlandılar.

Kategori Tarih
Pazar, 09 Mart 2014 00:00

BÖLGENİN TARİHÇESİ

BÖLGENİN TARİHÇESİ history-icon

İlçede yerleşim başlangıcı antik çağlara, M.Ö. V-III. yüzyıllar arasına kadar uzanmaktadır. Bölge Osmanlı hakimiyetine girdiği zaman, Osmanlıların burada yaşayan ve Türkçe konuşan bir nüfusla karşılaştıkları iddia edilmektedir. Osmanlı hakimiyetinin başlamasından 150-200 sene sonrasına kadar bölgede Bulgar yerleşimcilere rastlanmamakta ve bölge 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşına kadar tamamen Türk ve Müslüman nüfustan olumlaşmaktaydı.

Kategori Tarih
Pazar, 09 Mart 2014 00:00

BULGARİSTAN MUHACİRLER

"muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır."

M.Kemal Atatürk.mustafa-kemal-atatürk

Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlar, yani "Düşmanla sonuna kadar dövüşenler". Çekilen ordunun ricat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir.

Pazar, 09 Mart 2014 00:00

Deliorman Tarihi

Türkler tarafından kullanılan Deliorman adı popüler olduğundan bölgenin sınırları kesin değildir. Osmanlı hâkimiyeti döneminde (1393-1878) Deliorman. Hezargrad kazasına bağlı Divaneorman nahiyesiyle Şumnu kazasına bağlı aynı addaki nahiyeden meydana gelmekteydi.

Kategori Tarih
Pazar, 09 Mart 2014 00:00

Bulgaristan Türkleri

Nüfus : 1.200.000
Bulundukları başlıca şehirler : Sofya, Şumnu, Klrcaali,Filibe, Dobruca
İlk göç : 11. -12. yüzyıllar
Bölgedeki Türk toplulukları : Bulgaristan Türkleri
Siyasi ve idari konumları : Bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar .Ayrıca Bulgaristan'da siyasi açıdan kilit bir azınlık konumundadırlar .

Kategori Tarih

 

osmanli turaOsmanlı İmparatorluğu; Asya'da Anadolu, Avrupa'da Rumeli ve ortada başkent İstanbul jeopolitik dengesi üzerine kuruldu ve yaşadı (1987: 47). 1876'da Tuna vilayetinin altı sancağında (Niş hariç), Türk ve Bulgar nüfus eşit ve 1.100.000 dolayındaydı.

Kategori Tarih