baner4

Tarih

Tarih (9)

Jivkov 31Komünist diktatör Jivkov 31 yıl önce bu tarihte: Türklerin adlarını değiştirme savaşında zafer kazandık

 

Komünist diktatör Todor Jivkov 28 Ocak 1985 tarihinde Bulgaristan Türklerinin adlarını silâl zoruyla değiştirme kampanyasının başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

 

 

Son Düzenlenme Perşembe, 19 Mayıs 2016 16:19

historyДоказано е, че Разград е с относителен топографски континуитет – т. е. в неговия ареал е имало живот от най – дълбока древност, но с известни  прекъсвания и премествания досега.

Son Düzenlenme Pazar, 13 Nisan 2014 00:33

20 Mayıs 1989’da Deliormanlılar da “Yeter Artık!” dediler ve protesto yürüyüşlerini başlattılar. Şumnu sancağının Yusufanlar, Şarvı, Davulcular, Saltıklar, Çoban Nasıf, Nasufçular, Emberler yürüyüşe çıktılar. Kent merkezine toplandılar. Arkadan gelenler kent meydanını doldurdular. Kısa ve özlü konuşmalardan sonra iki öğrenci şiir okudu. Meydanda Türkçe konuştuğu için ceza ödemiş, Bulgarca bilmediği için hastaneden kovulmuş ve daha yüzlerce hor görülmüşler bu durum karşısında heyecanlandılar.

Son Düzenlenme Çarşamba, 29 Haziran 2016 01:04

 

osmanli turaOsmanlı İmparatorluğu; Asya'da Anadolu, Avrupa'da Rumeli ve ortada başkent İstanbul jeopolitik dengesi üzerine kuruldu ve yaşadı (1987: 47). 1876'da Tuna vilayetinin altı sancağında (Niş hariç), Türk ve Bulgar nüfus eşit ve 1.100.000 dolayındaydı.

Son Düzenlenme Perşembe, 20 Mart 2014 22:13

Nüfus : 1.200.000
Bulundukları başlıca şehirler : Sofya, Şumnu, Klrcaali,Filibe, Dobruca
İlk göç : 11. -12. yüzyıllar
Bölgedeki Türk toplulukları : Bulgaristan Türkleri
Siyasi ve idari konumları : Bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar .Ayrıca Bulgaristan'da siyasi açıdan kilit bir azınlık konumundadırlar .

Son Düzenlenme Perşembe, 13 Mart 2014 01:05

Türkler tarafından kullanılan Deliorman adı popüler olduğundan bölgenin sınırları kesin değildir. Osmanlı hâkimiyeti döneminde (1393-1878) Deliorman. Hezargrad kazasına bağlı Divaneorman nahiyesiyle Şumnu kazasına bağlı aynı addaki nahiyeden meydana gelmekteydi.

Son Düzenlenme Perşembe, 13 Mart 2014 01:04

Emblem of RazgradRazgrad; Traklar'ın, Roma ve Bizans medeniyetlerinin, Bulgar Devletleri'nin ve Osmanlı Hakimiyeti'nin izlerini taşıyan Razgrad, Deliorman'ın başkenti kabul edilir. Barındırdığı farklı etnik grupların çokluğuna rağmen birlik ve beraberliğin sembolü olan Razgrad, bütün vatandaşlarının hoşgörü içinde yaşadığı küçük bir şehir.

Son Düzenlenme Perşembe, 20 Mart 2014 21:52

Deliorman (Bulgarca: Лудогорие / Ludogorie), Aşağı Tuna Ovası'nda yer alan, Rusçuk, Razgrad, Silistre, Şumnu ve Dobriç şehirlerini de kapsayan geniş bir bölgedir. Bu bölge eskiden Türklerin çok yoğun olarak oturdukları yerlerden biridir.

Son Düzenlenme Perşembe, 13 Mart 2014 01:02

BÖLGENİN TARİHÇESİ history-icon

İlçede yerleşim başlangıcı antik çağlara, M.Ö. V-III. yüzyıllar arasına kadar uzanmaktadır. Bölge Osmanlı hakimiyetine girdiği zaman, Osmanlıların burada yaşayan ve Türkçe konuşan bir nüfusla karşılaştıkları iddia edilmektedir. Osmanlı hakimiyetinin başlamasından 150-200 sene sonrasına kadar bölgede Bulgar yerleşimcilere rastlanmamakta ve bölge 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşına kadar tamamen Türk ve Müslüman nüfustan olumlaşmaktaydı.

Son Düzenlenme Perşembe, 20 Mart 2014 21:24