baner4

История преди създаването на Разград

Yazan
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

historyДоказано е, че Разград е с относителен топографски континуитет – т. е. в неговия ареал е имало живот от най – дълбока древност, но с известни  прекъсвания и премествания досега.

 

     Палеолит (старокаменна епоха) - най – ранният период от каменната епоха на генезиса на човека. Обхваща времето приблизително от 2, 5 млн. години до 12 – то хилядолетие пр. Хр. Дели се на ранен, среден и късен. В България палеолитните находища започват от средния палеолит – от 120 000 г пр. Хр. до 42 000 г. пр. Хр. Оръдията са от камък и кремък за основна дейност на праисторическите хора, която е лов. Появяват се копия с каменни върхове, първите религиозни вярвания и погребални обичаи. Най–ранните артефакти до Разград са кремъчни пластини от местностите Чуката край Разград и Друма до Осенец. Датирани са от 18000 – 15000 хил. пр. Хр. (т.е. от късния палеолит) – най-ранно присъствие на праисторически ловци в региона.

     Неолит ('новокаменна епоха - последен период от каменната епоха). Обхваща времето от появата на земеделието до откриването на медта. Неолитът се дели на ранен и късен. Новокаменната епоха се свързва с група специфични поведенчески и културни характеристики, включващи отглеждането на културни растения и използването на питомни животни, което е наречено неолитна революция. От 10 000 до 8000 г. пр.н.е. дейностите са ограничени до отглеждане на прости земеделски култури (диви и питомни) и до отглеждането на кози и овце, но към 7000 г. пр.н.е. включват и домашни животни (крави, прасета), постоянни и наколни селища, грънчарство.. Развитието на тези умения не е еднородно и се различава в различните региони. Неолитните находища край Разград са каменна брадва (6000 – 5000 г. пр. Хр.), амулет от нефрит (5700 – 5500 г. пр. Хр.). Край Разград (Хисарлъшката селищна могила, селищната могила и некропол край с. Радинград) са намерени находки от 4000 до 2000 хил. пр. Хр., т. е от  късния енеолит с  - кремъчни сечива, метални оръдия на труда, керамични съдове, култова пластика, накити от мидени черупки от средиземноморската мида “спондилус”. Под римското селище Абритус е открит пласт, наситен с фрагменти от керамични съдове, работени на ръка от късната бронзова епоха (15 - 11 в. пр.Хр.).

Енеолит (каменно – медна епоха или халколит)  - преходен период между новокаменния период и бронзовата епоха с едновременна употреба на каменни и метални оръдия на труда (сечива) от мед. Намира се в периода 6000 – 2000 г. пр. Хр. Енеолитът се дели на ранен от 6 - 5 хил. г. пр. Хр., среден – 4500 – 4000 г. пр. Хр. и късен – 4000 - 2000 г. пр. Хр. Възможно е на Хисарлъшката селищна могила край Разград да  са поставени основите на ранно земеделско селище. То, с известни прекъсвания, може би е съществувало през цялата каменно-медна и бронзово – желязна епохи.

    Бронзова епоха - период от развитие на човечеството, който обхваща 3000 г. пр. Хр. до 2000 хил. пр. Хр. Оръдията на труда са от мед и бронз. Медта е позната в Европа от III хил. пр. Хр. Бронзът се получава, когато към медта се прибавя калай. Тогава животновъдството става самостоятелен отрасъл. Бронзовата епоха е слабо проучена у нас, макар че има доста находки от селищните могили при Езеро, Сливенско, Юнаците, Пазарджишко, платото над Девеня. Периодизацията на бронзовата епоха е (1) ранна – 3000 – 2100 пр. Хр., (2) средна - 2100 –1650 пр. Хр. и (3) късна. - 1650-1200 г.пр.Хр. С бронзови накрайници на дървените рала започнала да се обработва земята. С бронзови оръжия - стрели, копия, мечове, войната започнала да изглежда лесно занятие. В съперничеството за злато, земи и власт племената враждували и често воювали помежду си. Така войната станала част от човешкото ежедневие. Тогава е имало и голяма миграция на населението. Траките са носители на късната бронзова епоха по нашите земи. Това важи и за тракийското селище под развалините на Абритус.

Желязна епоха – зависи от региона, в който се появява.  В Централна и Югоизточна Европа започва през 12 в. пр. Хр. и 6 в. пр.Хр. в Северна Европа. През желязната епоха траките вече са трайно настанени в нашите земи, вкл. и до сегашния Разград.  От това време на селищната могила до Разград са намерени и два кимерийски гроба от 7 в. пр. Хр. Сега се знае, че кимерийците са населявали областта някъде между Иран, Анадола и Грузия, а след това са се прехвърлили на северното Черноморие в Крим и стават извстни като таври.     

      Тракийско селище преди Абритус - късноантичният Абритус е построен върху неизвестно по име тракийско селище (възможно да е град?) от 5 в. пр. Хр., но поселението е може би много по-ранно. От това селище са намерени глинени съдове, няколко бронзови монети от Филип II (356 – 336 г. пр. Хр.) и Александър III Велики, като и от Севт III (330 – 300 г. пр. Хр.),  една бронзова монета от Одесос (3 – 2 в. пр. Хр.). Селището до 5 - 4 в,., като повечето други подобни вероятно е било с издигнати (градено) наземно, като стените им са  били направени от набучени в земята колове, около които е била изплетена мрежа от пръти (може и клони от дървета), измазани с кал или глина. Характерно за най-ранните тракийски жилища от късната бронзова епоха е закръглянето на една от късите стени като абсида (полукръгла част) и разполагането на входа срещу нея с навес. Строежът на техните стени е бил от типа “имплектум” - вид зидария с две лица, изградена с обработени или необработени камъни (или тухли), между които се изливал пълнеж от дребни камъни, смесени с глина или хоросан. През началото на елинистичната епоха (323 г. пр. Хр.) се появяват и градените с камъни жилища на обикновените траки. Разбира се жилищата на обикновение тракиец и на аристократа са се различавали. Тракийските селища са се наричали “алуе”. В тях е имало задължително ями за жертвоприношения, както и леки постройки за прибиране на реколтата. Самите жилища са били с вход от юг. До входа е имало огнище. Изкопаван е и ров за преграда от нападатели. Минавало се по тесни кални улички. Не е известно тракийското селище “под” Абритус да е имало крепостна стена. Някогашните обитатели на крайломските земи - траките са били прагматични: освен вода, те са търсели и друго, много важно за живота - защитата, а тя се е осигурявала чрез естествените природни дадености и укрепленията – в случая до р. Бели Лом, който тогава е бил с многото завои и меандри (извивка с форма на подкова). Други фактори са били кръстното географско положение и плодородната почва, Тракийските селища (с единични изключения) са без някаква стройна градоустройствена система и ортогонална планировка. Все пак имало е център, около който са разположени домовете. В обсъжданото тракийски селище през 1953 г. се открива посветителен надпис на старогръцки с вторична употреба за настилка на трикорабната базилика в западната част на крепостта пред Абритус. Датиран е от 20 – те г. на 1 в. сл. Хр. Направен е от стратега, който е управлявал последователно трите тракийски стратегии (области) Анхиалос, Селетика и Рюзика. Предполага се, че надписът е от жертвеник посветен на бог Аполон.Това е по времето на тракийския цар Реметалк II (ок. 18/19 – 38 г. сл. Хр.). Той е първо дете от брака на Антония Трифена с тракийския цар Котис VIII. Възможно е тракийското селище “под” Абритус да било център на стратегията Рюзика със стратег по това време Аполониос – син на Ептаикент. Именно Реметалк II потушава тракийски бунтове срещу римляните и те го въздигат от династ за “цар (базилевс) на траките” (ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΡΟΙΜΗΤΑΛΚΑΣ), както е написано на монетите, сечени по негово време. Малко се знае, че Реметалк II е управлявал заедно с майка си Антония Трифена (10 в. пр. Хр. –55 сл. Хр.). Тя се наричала  “кралица на Тракия”. След смъртта на Реметалк II през 38 г., братовчед му Реметалк III, син на Рескупорис II, е назначен за цар на траките, а майка му се оттеглила да живее като обикновена гражданка в любимия и град Кизик -древен гръцки град на южния бряг на Мраморно море в древната територия Мизия в Мала Азия. В това тракийско селище край Разград явно е имало храм на Аполон, който е продължл да съществува и при римляните.     

Жители на тракийското селище край Разград възможно е те да са общност от гети, но находките дават основание за присъствие и на одриси, особено по намерените монети и надписа. Предполага се, че е имало и келти след основаването на келтското царство, тъй като има и келтски имена от някои надписи в Абритус.

Римско - византийски период  на Абритус

      Ранен римски лагер до Хисарлъка –  землищно – дървен лагер, установен ок. 78 г. сл. Хр. от римска кохорта на изток от сегашните крепостни стени (построени по-късно). Посочената година е  според немският текст за Абритус в Уикипедия (доколкото може да му се вярва) и тя посочва време на управление на имп. Веспасиан (69 – 79 г. сл. Хр.). В интерес на истината между 71 и 79 г., голяма част от времето на Веспасиан е мистерия. Историците съобщават, че Веспасиан е разпоредил изграждането на няколко сгради в Рим. Освен това, той оцелял след няколко конспирации срещу него. Факт е обаче, че картите показват стабилно владение на Горна и Долна Мизия от имп. Веспасиан. Според историческата логика на развитието на Римската империя, то може да има версия, че Абритус може да е основан от имп. Траян  (98–117 г. сл. Хр.). Ранното римско цивилно селище до римския лагер - канаба (сanabae legionis) – застроено от етноси, придружаващи помощните войски или кохорта, което се установява до Хисарлъка на югоизток от развалините на сегашната крепост (зад р. Бели Лом) в местността “Селището” на площ от 70 ха. Това става през или в края на 1 в. или началото на 2 в. Селището със сатут на канаба е съществувало до 4 в. Учените спорят, дали на това място е имало канаба или викус. При разкопки в него са открити монети, глинени тръби от водопровд, варовикова статуя на лъв, каменни тежести за тъкачен стан, фрагменти от битова керамика, глинени лампи. От иманярски набези се открояват основи от масивни обществени и жилищни сгради.         

  Канаба - терминът е използван за първи път в периода на Августовoто управление за населените места на постоянни лагери в Германия. Първоначално canabae (канаби) се наричало мястото, заселено от занаятчии,  бакали, търговци на вино, кръчми, ветерани от войните, техните семейства и сводници. Постройките са били бараки и паянтови сгради, извън укрепените римски лагери. Тези поселения са на пресечната точка между цивилното население в провинцията или окупираната територия от кохорти или легиони. Правният статут на канабите е бил разнообразен. Те са имали независим живот в общността със собствена администрация на магистрати и служители  От друга страна до канабите е имало малките населени места се наричали ​​uicus/vicus. Някои от тези населени места (канаби и викус) продължавали своя живот и след основаване на заселена площ  от легионите и е могло да се развият до пълноценни градове и регионални центрове. Канабите са били форма на урбанизация, цивилизация и инкултурация на завареното население.

'      Римски кастел Абритус '(castellum – крепост,укрепление, прибежище на военна кохорта или легион) - създаден върху ранното тракийско селище върху Хисарлъка към края на 1 в. или първата половина на 2 в. като част от фортификационата система по пътя от Секстагинта Приста (сега Русе) - Марцианополис – Месембрия – Деултум (Дебелт) - Адрианопол (сега Одрин). Покрай кастела се пресичали и други два второстепенни римски пътя: Секстагинта Приста – Марцианопол – Одесос и Никополис ад Иструм – Марцианопол – Одесос. Най – ранният надпис (върху надгробен камък) за Абритус е датиран от 139 г. по времето на имп. Антоний Пий (138 – 161). В него се упоменават римски граждани и заселници. Вторият надпис е на Юлий Крас, управител на провинция Долна Мизия за времето от 140 – 142 или 146 – 148 г. В надписа се споменава за строеж, направен от квартируващата тогава в Абритус помощна войска. От това време е и намереният варовиков жертвеник на Херкулес. До 1953 г. се мислело, че Абритус се е намирал до крайното североизточно село Абрит в община Крушари, област Добрич. Всъщност там се е намирало тракийското селище и след това римска крепост Залдапа ( в превод “Жълта вода”).  

Откриване на Абритус – в разкопки от 1953 г. върху запазени камъни от крепостната стена са намерени надписи с главна буква “А”.  След това е намерен фрагмент от надпис “Abr...”.  През 1980 г. в околностите му е намерена варовитова пътна милиарна колона, в която на латински език е написано, че тя отстои на 1 римска миля (1482 м.) от Абритус.  Милиарната колона (колона след всяка хилядна крачка) е от времето на управление на импертор Филип I Араб (Цезар М. Юлий Филип Август) и сина му цезар Филип – 245 – 247 г. Наименованието на града се среща в намерения варовиков жертвеник на Херкулес през 1954 г. Жертвеникът е датиран за времето между 139 и 161 г. Тогава на власт идва династията на Антонините. Император е Цезар Т. Елий Адриан Антоний Август Пий (Антоний Пий) 138 – 161 г.

Наименованието Абритус (Абритум) - преведено  от латински означава следните неща – прекъсвам, откъртвам, откъсвам, прекъсвам, отделям, нарушавам (от abrumpo) и стръмен,  стръмнина, откъснат (от abruptus). В слуаче това е от източния склон на Хисарлъка. Така името “Абритус” означава “прекъсната стръмнина”. Не е известно точно, кога в Абритус идва основната кохорта - Сohors II Lucensium (възможно е 113 г.). Тя е е създадена в Панония при управлението на Веспасиан от   69 – 79 г. сл. Хр. Още в края на неговото управление (около 78 г. сл. Хр.) в Мизия е настанена имено тази Сohors II Lucensium – Кохорта II на лукензите (луцензите) - испански етнос с център сегашният град Луго в северозападна Испания, в автономна област Галисия.. Този етнос дал първите войници при образуването на кохортата в Панония. След това вече в кохортата е имало войници и от друг произход – напр. тракийци. През 136 г. Сohors II Lucensium  е предислоцирана в Кабиле (Тракия). Името на кохортата се среща за първи път в днешните български земи във военна диплома от 7.01.78 г., открита в Монтана. От края на I – началото на II в. тя вече е на лагер в Абритус, което разбираме от надгробен надпис на латински език, изсечен в памет на Юлий Максим, конник от тази кохорта, открит в президия – крепост със стратегически значение. Към края на управлението на император Адриан (117 – 138) Сohors II Lucensium е преместена в провинция Тракия. Префект на кохортата, стояща в Абритус за времето 128 – 136 г. е бил Публиус Гавиус Балбус. За периода от 86 г. (когато провинция Мизия е разделена на две – Горна и Долна) до Траяновите войни в провинция Долна Мизия (където попада и Абритус) стационират два легиона – V Македонски и І Италийски. Във вътрешността са разположени две помощни кохорти – в Монтана и Абритус. Има редположения, че през 3 в. в Абритус е била на позиции отделна кавалерийска част (numerus singurarium).

      Римски град Абритус (Abrittus, Abrittos, Abritos, Аbritum) – преформирането на римския кастел в град, започнало през началото на 3 в. Статус на град получавало това селище, което имало обществени здания, форум, езически храмове, правоъгълно застрояване, амфитеатър, театър, обществени бани, пазар, градски врати, водопровод, крепост и добри пътища. В Абритус водата се е докарвала по водопровод, а водоизточникът е бил на 7 км. от града. За Абритус посочената структура се оформя напълно края на 3 в. с площ 15 хектара. Това се разбира от надгробен надпис, открит в Аквилея, Северна Италия. През ранновизантийския период от 4 в. вече се споменава като утвърден град – civitas (град, община). През 4 в. управлява династията на Константин – десет императора от 306 г. до 364 г. и династията на Валентиан и Теодосий – също десет императора от 364 до 394 г. Абритус запазил своята водеща роля в региона до края на 3 в., когато Марцианополис станал столица на Втора Мизия.

Площта на всеки провинциален град според римския обичай се очертавала с плуг (prata publica – букв. обществена ливада). Разораната следа показвала, къде ще бъдат градските стени, а за портите плугът се вдигал и земята оставала неразорана. Близо до града се поставяла groma – кота за показване ориентацията на двете главни линии или пътя decumanus maximus (запад – изток) и cardo maximus (север – юг). Успоредно на тези две главни линии (лимити), полето се разделяло на 20 или 40 акта (20 акта = 800 м.). Самите актове отново се разделяли от второстепенни лимити и земята се оказвала разпределена на участъци от по 200 югера (1 югер = 2, 5 дка.). Лимитите се наслагвали с камъни, което определяло второстепенните пътища. Taка градът получавал територия, отнета от покореното провинциално племе (в случая траките). Всяко селище, придобило правото на град получавало Lex koloniae – устав, който изграждал административното устройство на града, обществената и религиозна система и предписвал управлението на неговото имущество. По времето, когато се правят разкопки на Абритус са разкрити сгради с обществено предназначение, перистилна сграда (с двор и колонади), магазини, жилища, хореум (житница, хамбар), металургична пещ и базилика. Базиликата (ранохристиянският храм) е трикорабна с ориентация изток – запад. Има триделен притвор, и реликвиар. Намерена е и мощехранителница, за съжаление празна, така, че не знаем, кой светец е бил покрoвител на града. Некрополите на Абритус са четири в различните посоки – север, запад, юг и изток.  В некрополите като правило се откриват различни накити (гривни и медальони), стъклени съдове, керамични съдове, мъниста от различни материали - стъкло, кехлибар, ахат и тюркоаз, тракийски ножове тип махайра (извити), токи, обеци. В квадранти D3 и D2 на сбирката Cartographica Neerlandica Topographical, е една от картите на Абрахам Ортелиус (Abraham Ortelius) No. 212 (DACIARVM, | MOESIARVM:|QVE, VETVS | DESCRIPTIO. (Изображение на антична Дачия и Мизия от 1595 г., селището e назовано “Abritum, quod Foroterebronium”. Буквалният превод означава “Абритум, това дето (е) Форум, пробит със свредел”.  Картографът Абрахам Ортелиус (1527 – 1598) е фламандец, известен със своите карти.   

Застрояване - римляните харесвали всичко да бъде организирано и методично. Улиците са били положени в чисти, прави линии, като на шахматна дъска. В средата е имало голям площад, наречен форум.  Във  форума са били разположени статуи, паметници, храмове и базилика – сграда за граждански нужди от рода на съд и място за излагане на проблемите на града. В средата на форума се правела платформа, от която да се произнасят речи, предимно от длъжностни лица. Пазарът е място, където са излагани за продан най-различни стоки и селскостопанска продукция. В близост до пазара са били хлебопекарните, складовете за съхранение на зърно и стоки. Той е бил използван като място за пазара и за срещи. Къщите в града са били построени удобно, а предната им част е била използана в много случаи за магазин.. В някои къщи са имали тип “локално” отопление, което се нарича “хипокауст” - под пода на приземния етаж на къщата. Имало е сгради, наречени “insulae”. Те са били пригодени за живот на няколко семейства или пък са били над магазина. Тези “insulae” често са били строени от дърво, което пораждало опасност от пожари при готвене и отопление с дърва. Много от гражданите предпочитали да си купят храна и вино от сергиите, наречени “thermopolium”. Масовите жилища като правило не са имали тоалетни, а са се ползвали обществените такива.

Укрепителната система на Абритус - включва крепостна стена, 35 кули, 4 порти и 9 потерни. Имало е дълбок ров пред южната сена. Кулите са били по на три етажа и покрити с керемиди и вдлъбнати тухли. Смята се, че крепостната стена е строена или при имп. Домициан (284 – 305), или при имп. Константин I Велики (306 – 337) и неговият съуправител Лициний (308 – 324). Има мнение, че е имало и по – стара стена от 2 в. Последно укрепване на Абритус се прави при Юстиниан I (527 – 565). Той управлявал 38 г. и историците разделят това време на три периода. Първият от 527  до 533 г. го утвърждава като владетел. Вторият е победоносен – от 533 до 540 г., когато побеждава вандалите в Северна Африка, присъединява италийските земи към империята, навлиза в Испания и Средиземно море става “римско езеро”. Дунавската граница обаче е слабо защитена, системно се напада от славяни и българи и ето защо Абритус е укрепван. В третия период от 540 г до 565 г. Юстиниан I се занимавал предимно с църковни въпроси.

Население на Абритус – римляни, ветерани от легионите. траки, гърци, преселници - търговци, занаятчии, собственици на земи и местни романизирани жители, които при лоялност и съответно богатство можели да се издигнат до едили със специален императорски рескрипт, либертини (освободени роби), заселените като федерати варвари, Федератите са били членове на привилегировани племена, които отбранявали Римската империя от други варвари. По – изявените граждани са били избирани за магистрати и жреци. В Абритус са се срещали хора с различни длъжности: beneficiaries (благодетелен граждани, ползващ привилегии), consularis (лице с ранг на консул, легат с консулски ранг с възраст за избиране на консул – 43 г.), duplicarius (лице получаващо двойно доволствие). Тук искам да спомена, че бенефициарият по времето на империята е войник, който служи във войсковите канцеларии със звание, съответстващо на сегашното подофицер. От 3 в., бенефициарият може да израстне в службата си до центурион (член на младшия команден състав в легиона). Във втората половина на 3 в. в Абритус (обобщено) е живеело два вида население – castellani (обикновени жители на кастела) и cives – римски граждани, които имали пълна правна защита от римското право. Cives обаче се делели на две групи. Първата е била “non optimo jure” - с обикновените права да водят търговия (“jus commercii”) и да се женят (“jus connubii”). Втората група е “optimo jure” – с допълнителни права да гласуват (“jus suffragiorum”) и бъдат избирани за съответната длъжност (“jus honorum”).  В 212 г. чрез Constitutio Antoniniana, имп. Каракала дава право на всички живеещи в Римската империя да бъдат с римско гражданство.

Религиите в Абритус'– съвкупност от убеждения, възгледи и норми за възникване, смисъла и начина на живот, неговото обяснение за произхода му и за създаването на Вселената със следните разновидности:

 • вяра в главната капитолийска триада от божества – Юпитер, Юнона и Минерва, както и останалите от други от  римския пантеон, които са на по-заден план. В Абритус и околностите са се почитали

още Херкулес (Херакъл) със значителен култ в армията, Хермес (Меркурий), Венера, Хигия, Приап, Епона Регина (от келтски произход, защитница на изобилието, конете, магаретата и мулетата), Поробон, Сабазий, локални божества като Тюхе Полеос (в превод “късмет”– богиня, покровителка на селища и пр. Намерени са оброчни плочки и на Тракийския коник (Херос);

 • императорски култ, създаден до края на 2 в. при Октавиан Август ( с време на управление 27 г. пр. Хр –14 г. сл. Хр.). Тогава окончателно императорът се обожествява и получава право на култ. В този култ се интегрират сакрална (религиозна) и държавна (вярност към императора) насоки.  За целта се създават специални колегии. Една от тях почита победите на императора, друга благославя неговото здраве, трета обхваща младежите (colegium juventus) и ги подготвя за служба на императора. Формата за изразяване на императорския култ са събранията в различни мащаби. Императорският култ създава държавна и религиозна система, която измества честването на главната капитолийска триада;
 • християнство – разпространява се от 2 в. до разрушаването на града. След легализирането на християнството, Абритус е бил епископски център от 4 в. на подчинение от архиепископа в Марцианополис. Знае се името на един от епископите – Марциан  от 485 г. За това свидетелства Hierocles (византийски географ от 6 в.) Към края на 3 – нач. на IV в. и в провинциалните градове започва да функционира и да доминира монотеистичната християнска доктрина. Това донася много промени. Първо, императорският култ намалява значението си до пълно обезмисляне. Второ, християнската църква през IV в. вече е придобила солидна власт. Трето, на мястото на властта на градските магистрати се налага авторитетът на християнските епископи. Четвърто, на мястото на колегиите започва действието на християнските общини. Пето, променя се и градската архитектура. На мястото на езическите храмове и общински сгради започват да се издигат християнски храмове.

Административно местоположение на Абритус – в началото Абритус е принадлежал административно към провинция Долна Мизия. След това в края на 3 в. император  Диоклециан (284 – 305) разделя империята на 101 провинции, Тези провинции са обединени в 12 (по – късно 15 диоцези), а самите диоцези в 4 префектури – Ориенс, Мизия, Италия и Галия. Така Абритус е в префектура Ориенс, диоцез Тракия, провинция  Втора Мизия с главен град Марцианопол (дн. Девня). Горна и Долна Мизия са били романизирани провинции с официален език латинския. Селищата в провинциите имали различни рангове.

      Ранновизантийски град Абритус - през IV в. Абритус става ранновизантийски и възможно гръкоезичен град (civitas) –град в Източната Римска империя (Империя или Царство на ромеите - Βασιλεία των Ρωμαίων). Тази империя е наречена  Византия много по-късно през 17 в. За водораздел на създаването Империята на ромеите се смятат годините 330 (при Константин Велики) или 395 при окончателното разделяне на империята от синовете на Теодосий I Велики, упр. от 379 до 396 г.. Някои автори смятат, че това практически е началото на Средновековието. Император на Изтока става Аркадий до 408 г., а на Запада - Хонорий до 423 г. Така Абритус затвърждава статута си на ранновизантийски град при Аркадий (395 – 408), при Теодосий II (408 –450) и при Маркиан (Марциан) (450–457).

Провинциалният град в ранна Византия имал главна улица, около която са разположени портиците. Тази главна улица пресича площад с църква, баня, статуя на императора (евентуално). Около високия град (акропола) се събирали занаятчийските работилнички и търговските сгради. Съществувало и долен град, в който живеели останалите жители. Градът продължавал да се ръководи от градски съвет, съставен от по – първите граждани. Както бе посочено, Абритус преминава в Царството на ромеите (Византия) след 395 г. и е принадлежал към префектурата Изток, която е включвала Мизия, Тракия и византийски земи в Азия и Африка. Начело на префектурата стоял преториански префект. Всяка префектура е била разделена на 12 (по – късно 15 диоцеза), управлявани от викарии.  Самите диоцези пък се разделяли на провинции, които първоначално са били 56. Управителите на провинции се наричали дукове.  Отделните градове - крепости като Абритус се управлявали от парафилакси и кастрофилакси.

Forum Terebronii – неуточнено название на:

Форума на Абритус;

Тържище извън стените на Абритус.

Битката на Деций Траян с даките при Абритус (битката при Forum Terebronii) - През юли 251 г. край Абритус в сражение се срещата готите и други присъдружни племена, начело с техния цар Книва и римският император Траян Деций. Всъщност, той се казва Император Цезар Гай Месий Квинт Траян Деций (Gaius Messius Quintus Traianus Decius) На власт е от 249 г. до 251 г. Другият консул заедно с него е Ветий Грат. Още като военоначалник Траян Деций възстановява реда в Мизия и Панония и през юни 249 г. войниците го принуждават да приеме императорската порфира (багреница). През септември в битка край Верона, Деций побеждава дотогавашния император Юлий Север Филип II. Същият бива убит заедно със сина си. През 250 г. готите навлизат в Мизия. Те преминават Хемус (Стара планина) и обсаждат Филипопол (Пловдив). Траян Деций започва да ги преследва и ги побеждава при Никополис ад Иструм (край с. Гиген, Плевенско).  През 251 г. Деций се провъзгласява за Бог, а синовете му стават августи (божествени). Това става през м. май, 251 г. Въпреки, че е Бог, Деций загива в битка с готите край стените на Абритус (потъва в блато до р. Бели Лом, заедно със сина си Хероний Етруск – (Quintus Herennius Etruscus Messius Decius 227 – 251 г.), убит със стрела в лицето на 1 юли 251 г. – още в началото на битката. Баща му тогава възкникнал “Нека никой не скърби! Смъртта на един войник не е загуба за Републиката”. Други източници обаче посочват, че Херений Етруск загива заедно с баща си. Явно, Книва много добре е познавал местността около Абритус. Той строил войските си на три линии, като третата била зад блатото. Римска войска печелела на предните две линии, но била увлечена зад тях, където започнала да търпи поражение. Телата на Деций и сина му не са били открити в блатото (някъде преди сегашното с. Пороище). Lactantius (ок. 240 – ок. 320), християнски апологет, който много мразел Деций Траян описва смъртта му така: “Той внезапно бе заобиколен от варварите и убит, заедно с голяма част от войската му. Така не можеше да бъде удостоен с ритуалите на погребване. Беше съблечен и гол, лежеше, за да бъде изяден от диви зверове и птици, годни за края на враг на Бога”. Според византийския хронист и теолог Joannes Zonaras (12 в.) при победата на Книва е последвало огромно клане, което е едно от най-катастрофалните поражения за Рим. За император е бил провъзгласен Требониан Гал (Имп. Цезар Гай Вибий Требониан Гал Август II), който подписва унизителното примирие с готите. Предполага се, че Требониан Гал е предал Деций Траян в съглашателство с готите, тъй като не въвел войските си на помощ за императора. Вторият син на Деций – Гостилиан (Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus 230? или 235 – 251) също е бил провъзгласен за император, но той бил младеж и скоро му помогнали услужливо да умре, макар че официалната версия била за смърт от чума. Между другото Траян Деций подложил на гонение християните, което продължило до смъртта му, за което именно Lactantius го е мразел много. Съпругата му Annia Cupressenia Herennia Etruscilla (249 – 253) е била от сенатско семейство. Тя умира от чума в римския важен град Viminatium при гр. Пожаревац в Източна Сърбия. Там е мавзолят и на Гостилиан. Viminatium е наричан “Помпей на Балканите”. Унищожен е също от аварите две години преди Абритус – 584 г.

Нападения над Абритус - поредицата е следната:

—       През 251 г. готите опустошават Абритус;

—       след 251 г. почти ежегодни нападения на различни варварски племена;

 • Опожаряване в края на IV в. при управлението на имп. Валентиан II (375 – 392) на Западната римска империя и имп. Флавий Валент (364 – 378), който оглавява Източната римска империя. Разрухата на Абритус от 376 г. се причинява от вестготите, които нахлуват в Тракия и Мизия под натиска на хуните, които са ги изтласкали от южноруските степи. През 376 г. западните готи стават федерати в Мизия, но площта е малка за тях и те се разбунтуват. Именно тогава е пострадал Абритус, когато те се отправят към Марционопол.
 • В средата на V в. (447 г.) горкият Абритус страда и от хунските нашествия. Тогава във Византия е на власт имп. Теодосий II. Hачело на хуните по това време е Атила - “Бичът Божи”, след като убива брат си Влида през 444 г. Абритус става жертва на голямото хунско нашествие от 447 г., когато хуните стигат чак до Термопилите.

—    Нападения над Абритус е имало и в края на управлението на имп. Зенон (474 – 491).

  Разрушаване на Абритус – извършва се от аварите в края на 6 в (вероятно 586 г.). Преценката на годината се прави по разрушението на Рациария, Ескус, Дуросторум, Марцианополис и Бонония.  Тогава Абритус е разграбен, разрушен, опожарен и обезлюден. По това време на власт в Царството на ромеите уптавлява император Маврикий (582 – 602). Той постига някакви успехи на изток във войната с персите, но не успява да се справи с положението по дунавската граница и набезите на аварите. Опитът му да забрани на легионите да се върнат в зимните си лагери и да останат на север от Дунав се оказва трагичен за Маврикий. Това коства и края на Абритус. Легионите вдигат въстание  начело с Фока, който по – късно става император за времето от 601 до 610. През ноември 601 г. Маврикий се скрива в църква до Никомидия. Заловен е и заведен в Халкидон, където е убит заедно с петима от синовете си. След това е убита жена му и дъщерите му, защото участвали в заговор срещу Фока.

Монетно обръщение в Абритус  - според изследователите и частните колекционери на територията на Абритус и близо край нея са намирани:

 • асове, които тогава са силно обезценени и почти нямащи стойност медни монети с тегло 1/6 част от римския фунт и е бил равен на една римска либра, означавана с латинската буква L;
 • дипондии - два аса са равни на един дипондии
 • сестерции - два дипондия са равни на една сестерция
 • денарии,които са сребърни монети със стойност 4 сестерции или 16 аса.
 • антониани, които са сребърни монети;
 • ауреуси – златни монети
 • солиди – златни монети, пусната в обръщение през 309 г. от император Константин I Велики. Теглото теглото на една монета било 1/72 от римския фунт (4,55 г). Тя заменила в качеството на основна златна монета ауреуса. През 314 г. е въведена в западната част на Римската империя, а през 324 г. - на цялата територия на империята. Дълго време тя остава основната монетна платежна единица в Римската империя, а след това и във Византия. Гръцкото название
 на византийския солид е номизма(nómisma), а в Европа е често наричана
 безант или бизантин. Освен солида, са се сeкли и златни монети със стойност 1/2 от солида (семис) и 1/3 от солида (триенс, във Византия
 по-известна като тремис).;
 • семиси - неголеми римски бронзови монети, една от които е равна на  ½ аса или 6 унции. Символ на семиса е латинската буква S. На някои монети бил отпечатан образа на Сатурн. Тя била премахната от обръщение някъде около Втората пуническа война (218 -204 г. пр. Хр.). Семиси започнали да се секат по време на Римската империя (1 сл. Хр.). При император Октавиан Август семисът тежал 4,59 грама. При Флавиевата династия, неговото тегло било 3,27 грама. При Антонините семисът се увеличава до 3,70 грама. Той престанал да се сече  по времето на  управление на Адриан (117—138 г.). Във Византийската империя семисът отново започва да се сече като златна монета.;
 • тремиси – златни монети, сечени във византия на стойност 1/3 от солида;
 • фолиси – бронзови или медни монети, въведени от имп. Диоклециан ок. 294 г. През 4 век фолисите се обезценяват, губят покритието, размера и теглото си от около 27 мм. в началото на века, до под 15 мм. след Константин Велики, когато се издават в огромен тираж и днес рядко имат висока нумизматична стойност.През 498 г. император Анастасий I отново въвежда голяма бронзова монета, наричана фолис или 40 нумии. Различни разновидности и фракции на фолиса се секат от Византийската империя и през следващите векове;
 • бронзови монети на различни градски управи – Никополис ад Иструм, Марцианопол, Одесос и др., сеченето на които  става с разрешение на императора или неговият наместник в провинцията за осигуряване на търговията.

През 1971 г. край крепостната стена на Абритус е открито монетно съкровище от 835 златни монети, които тежат ок. 4 кг.

Средновековен град

Хръзград е име на спорно и енигматично селище от Втората българска държава до сегашния Разград. Среща се под имената Хръсград, Хризград. Намирало се е югоизточно (или югозападно, или западно) от сегашния съвременен град. Анание Явашев през 1930 г. поставя Хръзград в крепостта на Хисърлъка, т. е. където е бил Абритус и старата римска канаба до него. Йордан Заимов през 1956 г. смята, че Разград е съществувал през цялото наше средновековие, но не го локализира. Б. Недков през 1959 г. приема, че въпреки оскъдните сведения, Разград е средновековен български град, издигната недалеч от развалините на античната крепост Абритус. Ст. Лишев през 1970 г. отбелязва Разград като селище, което е съществувало през XIII – XIV в. върху развалините на античния Абритус. Още през 1972 г. Хр. Гандев пише, че Разград бил занаятчийско средище от българското средновековие. Според него, то било разрушено от турците през XIV в. и наново заселено след 1490 г. Известно е, че Хр. Гандев е създател на т.нар. „катастрофическа теория“ за превземането на българската държава и последствията от него. Ето какво пише Хр. Гандев: „Друг средновековен град на югоизток от Тутракан е Разград. Но неговото име не се чете никъде в подробните и кратките описи като означение на селище или административна област, в какъвто вариант и да търсим името – Разград, Хразград, Хезарград или Хръзград. А при това имената на съседните градове или по-малки укрепени пунктове, които оглавявали все още административни райони, се споменават по разни поводи в описите, например Провадийската крепост, бившата крепост и селище Гериловец (Преславско), Шумен, Чернови (т. е. град и крепост Червен) и други. Още по-показателен е фактът, че една мезра „Добра вода или Хасанлар“, намираща се непосредствено до Разград, е причислена към вилаета (нахията) Чернови, без да става дума за Разград. Отчетните облагателни ведомости, очертават съвсем ясно Североизточна България с вилаетите и нахиите, носещи имената на съответните градски средища, отново Чернови, Провадия, Шумен, Герилово и пр. От горното личи, че Разград докъм 1490 г. не е съществувал, поне като отбелязване. Средновековният град, наследил древния Абритус сигурно е живял като важно занаятчийско средище до превземането и разрушаването му от турците. Археологическите сондажи в средновековното градище и находките свидетелстват с абсолютна сигурност за това. За гибелта на Разград напомня и мезрата Добра вода до града – едно опустошено и обезлюдено село. Следователно и жителите на средновековния Разград изчезнали. А в течение на XV век, изглежда, не са били налице условия за възстановяване на града. Едва през XVI век той бива заселен отново и се оживява, но вече с числено преобладаване на мюсюлмани“ (Българската народност през XV век, Демографско и етнографско изследване, второ издание, С., 1989). Пишейки тези глупости, Ст. Лишев и Хр. Гандев не вземат под внимание, че първото българско средновековно селище до Разград е било разрушено през XI в. Б. Цветкова в Enciclopedia of Islam от 1965 г. приема, че сведенията за Хръзград са твърде оскъдни и неясни, но допуска градът да е превзет от османските турци през 1388 г. от войските на Али паша. Според документа за опис на вакъфите, който е от 1573 г. Разград е наречен Йенидже, Хезарград и джедид (нов Хезарград) и Каяджик. Щом има нов Хезарград, то има и стар. А старият е средновековният. Това е логиката, но историята и логиката са различни неща. Варненският историк Ара Маргос (1924 – 1990 г.) твърди, че населението от първото българско средновековно селище върху и до Абритус се изселило на мястото на днешния Разград. Селището запазило името си, независимо, че нямало вече крепостни стени. Без такива стени, Хръзград не е играл някаква съществена роля по време на похода на Али паша от 1388 г. За Ара Маргос името Каяджик (Mалки скали) е дадено на Хръзград от оманските завоеватели. За отбелязаните в документа от 1573 г. имена се твърди, че жителите на Каяджик са само българи. В по-късни документи името Каяджик вече не се среща, защото се наложило името Хезарград. Пак Ара Маргос посочва, че първоначално Хръзград се е намирал в южната висока част на сегашния град – Добровската махала и Башбунарската махала, защото там има скали и са се ползвали кариери за камък. Освен това населението там е били кореняшко капанско. В споменатите махали са били намерени археологични материали, датирани от XIII – XIV в. Това са архитектурни розетки от външна украса на черкви, глинени грънчарски столчета, колективна находка на монети от Иван Александър и сина му Михаил Асен. Никой не знае, къде са те сега, но сигурно са откраднати, което е типично за неконтролираната археология.

През Втората българска държава селището до сегашния Разград се среща под имената Хръсград , Хръзград, Хризград. Намирало се е югоизточно (или югозападно) от сегашния град. Първата хипотеза за това название е, че носи отражение от прабългарското и славянско божество Хърс. Това божество при прабългарите е с иранско потекло, означава слънце, сияние, град е дума също от ираноперсийски произход и със значение на голямо селище. Второто предположение е, че в средновековните карти на арабския географ Ал Идриси (1100 – 1165) на мястото близо до Разград е посочено населено място с името Игризинус. Ал Идриси пише “Книга за търсещия да преброди страните” от 1154 г., по–известна като “География”. В неговите карти имената на селищата (ойконимите) са силно арабизирани. Хипотезите тук са две. Първата е, че Игризинус може да е арабизирана форма на ойконима Абритус по силата на историческата традиция за местоположението му. Другата (повече в сферата на въображението) е, че се касае за арабизирана форма на име на възобновилото се селище по време на византийското владичество Хризград или Хръзград, защото е запазено определящото “из". След падането на Хръзград (Keresdavicha, тогава в рамките на Иван ШишмановаБългария) под османско владичество през 1388 г., когато Чандарлъ Али Паша предприема наказателна акция с 30,000-на армия, градът започва да се споменава под имената:

 • Хезарград;
 • Херазград;
 • Хасград;
 • Четехезар;
 • Красград;
 • Аранград;
 • Азарград
 • Хразград
 • Храсград
 • Крозград;
 • Хиразград.

Думата “хезар” е с ирански (персийски) произход и означава хиляда (хиляди шатри на войската). Първите заселници след падането на Разград са тюркски номади от Иран и Азербайджан, които е възможно да са дали името му, тъй като той е заселен на два - три километра от средновековното селище. Възможна е и версията, че думата “хезар” да идва от “хисар”, което е арабска и турска дума за крепост (укрепление). Третата версия е името Хезарград да е турцизирана форма на Хръзград (Хризград). Хръзград обаче е отбелязван само на съвременни карти за ползване от ученици в обучението по история. Тези учебни карти отразяват това име последователно от 1246 г. до края на XIII в., от 1330 до 1331, от 1336 до падането под османска власт, но те са схематични и дават само общи елементарни представи. Няма намерена тогавашна карта, на която да е отбелязан Хръзград.

В границите на Османската империя

Разград се оформя като малък град след 1450 г. През годините на османското владичество градът сменя често своя статут - нахия, кааза, вилает, санджак. Градът е страдал от редица бедствия - чума, опожарявания, наводнения.

Населението на Разград в Османската империя

Дефтерът от 1550 г. сочи за Хезарград,, че в него има 199 мюсюлмански домакинства, от които 17% синове на Абдулах (т. е. приели исляма християни) и 60 неженени млади мюсюлмани. Някои мюсюлмански домакинства се отбелязват с корени от Анадола, Караман (сега град в Турция , разположен е в северната част на планината Тавър, на около 100 км южно от град Кония) и Филибе (Пловдив);

Населението на Каяджик (Башбунар) към 1550 г. остава почти непроменено със 208 християнски домакинства, седем мюсюлмански домакинства и четири неженени млади мюсюлмани, но една част от него отива на равното в Хезарград и бива асимилирано; Доброва към 1550 г. удвоява населението си на 205 християнски домакинства, но има 17 мюсюлмански семейства, от които две са на абдулаховци; Арнауткьой км 1550 г. удвоява населението си. През 1565 в Разград живеели около 1000 човека. В Шумен бил 1100 човека. (Karpat, Kemal, H., The Turks of Bulgaria: the history, culture and political fate of a minority,

University of Wisconsin-Madison, 1990). Следващите данни сочат следното развитие.Според регистъра Kuydu Kadime № 559 от 1579 – 1580 г. в Хезарград има 197 мюсюлмански домакинства и 42 неженени млади мюсюлмани, което прави по преценка на М. Киел 1200 1400 жители. В друга таблица този автор сочи 244 мюсюлмански домакинства. В града през 1580 г. е имало 47 имами, един мюезин и „персонал“ на комплекса Ибрахим паша. По точно в също така недатиран дефтер от „средата на XVI век“, отнасящ се за вакъфски и мюлкови имоти в Никополския санджак (ТИБИ, 3, 441 – 449), който обаче може да се датира по податки вътре в текста между 1544 и 1561 г, градът е наречен Йенидже, или Нов град, известен още като: ,,Hezargrad-

и Cedid“ (Новият град Хезарград). Вакъфът на Ибрахим паша, който е описан тук, е „новооснован“. В статията на Б. Цветкова „Hezargrad“ в EI 2 Б. се използва този непълен и повреден дефтер и се заключава от него, че целият Каяджък пънаръ е бил част от града. В много по-добре запазения дефтер 382 обаче селото е дадено отделно и е изцяло християнско В дефтера Kuyudu Kadime № 559 от 1579/80 г това и останалите села, които принадлежат на вакъфа на Ибрахим паша, също са дадени като отделни единици. Теорията, че Каяджък пънаръ е бил квартал на Разград (името на селото е унищожено в откъса, който Цветкова използва), води до идеята, че Разград е било смесено християнско българско и османотурско селище, докато запазените в цялост регистри го посочват като чисто турско. Откъсът на Цветкова е най-ранният от трите налични дефтера за Разград. Той дава броя на мюсюлманските домакинства като „83“. TD 382 е вероятно 10 – 5 години по-късен с посочените там 166 домакинства. Според регистър TD 382, малко след 1542 г. новият град Хезарград наброявал 166 домакинства на мюсюлмани, главно турци, но 34 домакинства, или една шеста, били скорошни верообръщенци в исляма, най-вероятно българи. Тези мюсюлмани живеели в четири махали, назовани по техните джамии: „Ибрахим паша“, „Ахмед бей“, „Искендер бей“ и „Бехрам бей“. Няма нито един християнин.споменатият регистърът Kuyudu Kadime № 559 в Анкара на вакъфските имоти в

санджака Никопол, датиращ от 987 (1579/80) г., споменава 197 домакинства в Разград, отново изключително мюсюлмански (27% новоприели исляма), и същите махали наред с новооснованата „Мехмед бей“. Според този регистър от 1579 – 1580 г. Каяджик (Башбунар) има 205 християнски домакинства и 2 мюсюлмански домакинства; Според този регистър от 1579 – 1580 г. Доброва има 305 християнски домакинства и 18 мюсюлмански домакинства; През 1640 г. Петър Богдан Бакшич (1601 – 1674) в доклад на италиански до папата за състоянието на българските земи споменава, че в Разград (Аранград) има 150 домакинства на схизматици, т. е православни християни ок. 800 човека, 10 католици от Рагуза (Дубровник), 1700 християнски къщи в оброва, 1600 турски къщи с ок. 7000 човека,70 арменски къщи с около 460 човека. През 1642 г. в Хезарград (в селището на равното място) има 45 християнски домакинства и 374 мюсюлмански домакинства; През 1642 г. в Каяджик пинаръ (Башбунар) има 122 християнски домакинства и 3 мюсюлмански домакинства; През 1642 г. в Доброва има 369 християнски домакинства и 20 мюсюлмански домакинства; В документ M.A.D. 282 от 1642 – 1643 г. Varoş-I Hezargrad, nam-i diğer Kayacik pinari (Варош в Хезарград, с друго име Каяджик пинаръ) са показани също 122 християнски домакинства. Този регистър съобщава, че 17 семейства отишли да живеят в Хърсово, а 15 в село Сливе (к), сега в област Ловеч. Затова броят от на християнските семейства в Каяджик намалява в сравнение с 1580 г. Всъщност през 1643 г. е и първото упоменаване на махалата Варуша в документ.

Според списък от 1645 г. за паричния данък джизие (за немюсюлмани) се вижда, че в османските махали на „градеца“ Хезарград (без българските Доброва и Башбунар), немюсюлманите са следния брой: в В Искандер махала – 5 ханета (домакинства); в Касъм паша – 3 ханета; в Бехрам бей – 4 ханета; в Опака (?) – 2 ханета; в хаджи Ахмед – 6 ханета; вакъфска рая без постоянно местоживене – 20 ханета. От заплащането на пълния или частичен размер на джизието са освобождавани немюсюлманите, участващи в османската армия или охраняващи проходите (войнуци, мартолоси, дервентджии), както и недъгави, немюсюлмански духовници, лица или групи, натоварени с по-особена служба в полза на централната власт, родители на деца, събирани за еничари. През 1856 г. джизието е заменено от военен данък: бедел-и аскерие. Според списък от 1650-1651 г. се вижда, че за облагане с данък джизия в османските махали са следния брой ханета: в Искандер махала – 5 ханета; в Касъм паша – 3 ханета; в Бехрам бей – 4 ханета; в Опака – 2 ханета; в хаджи Ахмед – 6 ханета. М. Киел смята, че през средата на 17 в. (ок. 1650 г.) Хезарград е имал население между 2500 – 3000 човека, Махалите („предградията“) Доброва и Каяджик пинаръ (Башбунар, Варуш) вече почти са се слели с Хезарград.През 1656 г. Петър Парчевич (1612 – 1674) станал католически епископ на епископат с център Марцианопол (Девня). През същата година той дава сведения за Разград, че се състои от 1700 къщи, 4000 турци и е седалище на мюфтия.

През 1659 г. Филип Станиславов (ок. 1608 – 1672), който живял известно време при брат си в Разград пише в послание до Рим, че дубровнишките търговци са 30 човека в 5 къщи, турците са с 1700 къщи с 4000 човека (повтаря П. Парчевич), а българите схизматици (православни християни) имат 100 къщи с ок. 300 човека. И на Петър Богдан и на Филип Станиславов данните се смятат за не твърде достоверни. В посланието градът е наречен Hrazgrad civitas и се споменава още, че мюфтии като старейшини или техни (на турците – б.м.) епископи, които осен религиозните си нрави имат и правни и обществени. В списък за джазието от 1670 – 1671 г. явно е настъпила някаква колизия, защото се отбелязва, че всички ханета (домакинства) от османските махали са избягали. Това станало при султан Мехмед IV Авджи , който управлявал от 12.08.1648 до 6.11.1687. г. По времето, когато християните или от друго вероизповедание ханета избягали имало война с Австрия и начало на война с Полша. През 1680 г. Хезарград имало 60 християнски домакинства и 515 мюсюлмански домакинства; През 1680 г. в Каяджик пинаръ имало 20 християнски семейства и 15 мюсюлмански домакинства; През 1680 г. в Доброва имало 190 християнски домакинства и 16 мюсюлмански домакинства.Карстен Нибур, посетил Разград през 1767 г. отбелязва, че в града живеят турци, българи, гърци и 50 – 60 арменци. Пратеничеството на М. Кутузов и В. Кочубей от 1793 г. намира, че Разград се състои от около 1000 къщи с много дюкяни.Според Ричард Уолш през 1822 г. в Разград има 3000 къщи в добро състояние, от които 2000 къщи са населени с турци. До 1820 г. българското население в Разград е предимно от етническата група капанци и Анани Явашов не трябва да се прави на ощипан, че не знаел, кое е българското население преди тази година. Въобще, на този автор не трябва да се вярва много поради неговата предубеденост към коренното население и липсата на провереност на фактите бв писанията му, както и отсъствието му от важни събития, които той публикува в своята история на града.

В Encyclopädisches wörterbuch der wissenschaften, künste und gewerbe, Том 17, стр. 434, от 1832 г. под редакцията на August Daniel Binzer (freiherr von) и Heinrich August Pierer, Разград е посочен с 8000 жители.През 1841 г. във вече цялостния Херазград (Разград) има 167 християнски домакинства и 1207 мюсюлмански домакинства. Вече не се споменават Варуша и Доброва като отделни махали, което показва пълната консолидация. Според Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, oder neuestes... от 1844 г, Разград има население 8000 човека .В Die Europäische und asiatische Türkei, Страница 38, F. W. Heidemann от 1854 г. Разград има 8000 жители.Според преброяване, извършено през 1865 г. във в. Дунав за Разград се дават следните дани:

Жители на града:

Българи:

мъже – 1380 човека;

жени – 1187 човека.

Турци:

мъже – 3400 човека;

жени: 3278 човека;.

Евреи:

мъже – 57 човека;

жени – 42 човека;

Арменци:

няма.

Турски цигани – 309 човека.

Други цигани – 170 човека.

Общо население – 9993 човека.

Имоти – 3173.

Къщи – 1814.

Дюгени – 558.

Магазии (складови помещения) – 801.

В Neues konversations-lexikon ein Wörterbuch des allgemeinen Wissens, Том 13, от 1866 под редакцията на Hermann Julius Meyer, градът Rasgrad, Haßargrad, Hesargrad е с 10 000 жители. Населението на Разград през 1866 г. е възлизало на 9763 човека. От тях турци са 6668, а българите 2567. Циганите са 379, а евреите 99. В Neues Konversations-Lexikon: e. Wörterbuch d. allgemeinen Wissens – Том 13 – страница 455 от 1872 г. Разград е посочен като град с 10 000 жители.

През 1873 в Разград имало 563 християнски домакинства и 1244 мюсюлмански домакинства. Според домашния календар „Летоструй“ на Янко Ковачев през 1874 г. в Разград живеели 5315 българи. През 1880 г. жителите са били 11 543. През 1881 се наброявали 11 567 жители, от тях 6412 души изповядват исляма, 4944 са православни християни, един е католик, 237 са изпо-

вядват юдаизма, 31 са с непоказано вероизповедание.

Разградският център през Османския период

Градският център на Разград (Хезарград) от XVI – XVII в. до средата на XIX в. е включвал следните сгради и места:

 джамията „Ибрахим паша“

 двор на училищата (avluya);

 шадраван (павилионен тип чешма) пред джамията;

 едно горно училище (медресе);

 библиотека (kütüphane);

 читалня към библиотеката (okuma odası);

 първоначално училище (мектебе);

 баня (хамам);

 кервансарай с оловен покрив (Куршунлу хан от kurşun – олово);

 имарет (публична кухня) като част от вакъфския комплекс на Ибрахим паша – място, в

което се раздава безплатна храна на бедни хора, поклонници, дервиши и други;

 тюрбе на улема до джамията Ибрахим паша

 мост, построен в началото на XVII в. над р. Бели Лом – този, от който сега продължава

ул. „В. Левски“;

 часовникова кула от 1764 г.

 конак (построен по-късно в средата на XIX в.).

Махалите в Разград към началото на 19 в. са били: Ибрахим паша махала, Касъм паша махала, Искендер бег махала, Нукки Един ага махала, Бехрам бей махала, Челеби Мустафа махала, Ел хадж Мухарем махала, Ахмед бей махала, Доброшката махала, Варуш махала.

Джамиите в Разград

Старата джамия под основите на сегашната джамия Ибрахим паша е с датировка от края на 14 в. - средата на 15 в. Една от най-старите джамии по българските земи.

Джамията Ибрахим паша с начало на строежа от 1530-1535 г.

Ахмед бейовата джамия (на турски: Ahmet Bey Camii) е единственият действащ сега мюсюлмански храм в Разград. Построена е през 1542 г.

По-долу за пръв път се дават точните години за построяване на останалите разградски джамии.

Бехрам бейовата джамия (Кърък джамиси) в Хезарград е построена според А. Явашов в 1498 г. Това не е вярно, защото тя се споменава в дефтер за първи път малко след 1542 г. в регистър TD 382 и след това през 1550 г. Намирала се се до чешмата „Ючкурналия“. Съборена е в началото на 60 – те г. на 20 в. Тази джамия е била твърде масивна, образно казно "набита" и не много висока. Нейният покрив е бил оловен, а зидът и също е бил скрепен с олово, което се вижда при разрушаването и. Била е ситуирана в края на сегашната ул. "Арда“, в пресичането и с ул. „Марица“. По времето на упоменаване на Бехрам бейовата джамия, велик везир е Дамат Рустем паша (1500 – 1561).

Искендер бейовата джамия (İskander Bey Camii (Hisar Cami) – Хисар или Табахна джамиси. Намирала на края на следосвобожденската и сегашна ул. „Св. св. Кирил и Методий“ на мястото на градинката и бившият хотел „Абритус“, който сега е окръжна следствена служба. Построена е ок. 1540 г. Споменава се за първи път малко след 1542 г. в регистър TD 382 . Била е вакъфски имот и е имало медресе.

Акджамия (Бялата джамия) на улица „Станционна“, сега „В. Левски“. Тя е била съборена в началото на 60-те г. на ХХ в. На нейното място се построил бившият Партиен дом (сега 1-во ДКЦ). – срещу пощата. Джамията е била много близо до сегашния мост над река Бели Лом, чийто първи вариант е построен именно за връзка на тази джамия с централната градска част и така става част от нея. Джамията оформя и е продукт на първото заселване на т. нар. (по-късно) „турска махала“ в петоъгълник, оформен от улиците „В. Левски“, бул. „Бели лом“, ул. „Странджа“, ул. „Добруджа“ и ул. „Княз Борис“ и Мустафа Челеби джамия, която е построена от еничарина Мустафа Челеби към 1640 г. или малко по-рано. Една от махалите в Разград носи същото име. Към нея е принадлежала и Добровската (Доброшката) махала - Добро маалеси.

Хаджи Мюслюм Мехмедовата джамия (Сър пазар джамиси) се е намирала по стари мерки в посока на пътя за Башбунар. По-точно, тази джамия е била на мястото на бившата закусвалня „Славянка“, която сега е префасонирана в Райфайзен банк, намираща се на пресечката на ул. „Стефан Караджа“ с бул. „България“. Съборена е в началото на 60-те г. на ХХ в. Махалата „Мехмед бей“ се споменава в опис на вакъфските имоти в санджака Никопол, датиращ от 987 (1579/80) г. като новооснована. Това дава твърдото убеждение, че самата джамия Хаджи Мюслюм Мехмед е построена към 1579/80 г.

Късъм паша джамиси (без минаре) – след Освобождението е приспособена за болница (старата болница), но по–късно е съборена. Намирала се е близо до пресечката на сегашната ул.„Неофит Рилски“ със сегашната ул. „М. Дринов“. Тази улица води началото си зад Регионалната библиотека „Боян Пенев“ и краят и отива към ул. "Г. Ст. Раковски".

Османската баня в Разград

Построена през първата половина на XVII - малко след 1600 г. Тогава е най-голямата на Балканския полуостров. Носи името "Чифте баня", защото е била с две отделения - за мъже и жени. Гьобек ташът (голям кръгъл камък, който е отопляван и върху който се упражняват теляците за хигиената на клиентите) в разградската баня до края на XIX в. е имал следи от римска мозайка (по годишния докалад за града, публикуван в общинския седмичник в. „Разград“ от 1894 г.), което показва, че е бил взет на времето от римска баня в Абритус. Разградският хамам обаче е имал и няколко други малки камъка около големия. Банята е съборена поради скудоумието на разградските комунисти в края на 70-те г. на 20 в.

Кервансараят в Хезарград

Казвал се е Куршунлу хан (поради оловения си покрив). Намирал се е пред джамията Ибрахим паша, където се сега има автомобилен паркинг. Бил е от типа еднопространствен - отворен. Такъв го описва и Феликс Каниц

Часовниковата кула в Разград

Първата часовникова кула е строена през първата половина на XVIII в. (някъде около 1734 г. или малко преди това). Кулата е била в готически стил. Запазената камбана с надпис 1731 г. е от гр. Оровице, Банат в Румъния. В Югозападна Румъния в окръг Караш Северин (Банат) има градче Oraviţa. Камбаната е донесена именно от този град. През периода 1727 – 1732 г. в Оравица

(Оровице) се строи католическа църква, осветена през 1732 г. В периода 1738 – 1739 г. в Оравица настъпват османските турци и голямата част от населението избягва. Размирният период се характеризира с плячкосване на града и подпалване на храма, а свещеникът е бил убит заедно с няколко други местни жители. Тогава е взета и камбаната за разградския часовник, което показва, че той е бил построен в този период. Поради това, че почва да се накланя, кулата е била обновена от майстор Тодор Тончев от тревненските колиби Дурча през 1864 г. След Освобождението този майстор е живял в с. Балкански. Часовниковата кула е висока до върха на кубето 26,15 м. Изградена е от варовикови блокове от кариерата Курудере до Разград. През 1932 г. е сменен циферблата на градския часовник, който до тогава бил с турски цифри. Махнат е и полумесеца, който се мъдрел на върха на часовника. През 60-те години на XX в. е ремонтирана дървената надстройка – камбанарията. През есента на 1961 г. е сменен часовниковият механизъм.

Църквите в Разград

През 1640 г. Петър Богдан пише, че в Разград е имало две дървени църкви. За тях не се знае нищо. Предполага се, че едната е била арменска. В приписка на евангелие от украинския град Феодосия, написана от някой си Азария Чухаци през 1658 г. се казва, че то е подарено на арменската църква „Св. Богородица“ в Аръзхаду (Разград). В друга приписка, писана малко по-късно се сочи, че арменците в Разград имат свещеник и той се казва Парсам. Не се знае кога е построена старата вкопана каменна църква „Св. Никола“, която е била на мястото на сегашната църква. Тя също е бил без камбана. След сключване на Одринския мир през 1828 г. избягалите по-рано разградчани напускат Бабадаг и се завръщат в Разград, като намират родния си град в развалини. В града стърчали само турските джамии, а българската махала била съвсем разрушена и изгорена. църквата „Св.Никола“ е била полуразрушена и осквернена. През 1830 г. започва възстановяването на града. Прииждат нови заселници от Балкана. Възстановява се и църквата „Св.Никола“ (не се знае дали се е казвала така преди тази година). В 1832 г. църковният храм е бил възобновен.Представлявала малка сграда, полувкопана в земята. На 10 октомври 1832 г. тя е била осветена от Търновския митрополит Иларион Критски (1765 – 1838). егашната църква „Св. Николай – Мирликийски чудотворец“ – открита през 1860 г. Майсторът, ръководил строежа се казва х. Станчо Русенеца Данилов. Дърворезбата е от 1862 г. Направена е от Генчо Кънев. Големите икони са от 1863 г. Рисували са ги тревненския зограф Захарий Цаньов (Цанюв) и синът му Никола, Захари Цанюв по-рано зографисал русенската църква „Св. Георги“ и варненската „Св. Атанасий“.

Възрожденски период и Освобождение

Населението на Разград през 1866 г. е възлизало на 9763 човека. От тях турци са били 6668, а българите 2567. Циганите са 379, а евреите 99. Революционен комитет в града по времето на Априлското въстание е основан от Ангел Кънчев. В периода от 1870 до 1872 г., той посещавал няколко пъти града. Подготовка за комитет вече била започната от Сава Катрафилов, но А. Кънчев е бил длъжен да провери тази подготовка и даде организирано начало. Той е отсядал в къщата на братя Христо и х. Павел Геранлиеви под прикритието на търговец за кожи, вълна и пашкули. През януари 1872 г. Кънчев за последен път посещава Разград. След като отсяда в дома на Геранлиеви, заедно с търговеца М. Цонзаров отиват в черковната стая до училището и канят Никола Икономов и Тодораки Иванов. Те от своя страна привличат някои верни младежи – Гани Чернев (1840 – 1922) и Бърни Бърнев (1844 – 1900). На следващия ден е свикано тайно събрание в дома на Чернев. Така се ражда тайният революционен комитет “Искра” с председател Гани Чернев и заместник Бърни Бърнев. В комитета членуват Цонзаров, Димитър Мънзов и Сидер Константинович Грънчаров (Хайдут Сидер), който тогава е познат още само като търговец–ракиджия. Разград получава по – късно революционното име “Мирослав” (според Захари Стоянов). След неуспеха във възбуждането на въстание Гани Чернев бяга и през Русе отпътува за Триест, където живее до Освобождението.

Разград е известен още с четата на войводатаТаньо Стоянов, осъществила бойни действия в района на Лудогорието. Градът е освободен от турско владичество по време на Руско-турската война (1877-1878). Привечер на 28 януари 1878 г. XXXV- а Пехотна дивизия (командвана от генерал-лейтенант Николай Баранов) от XIII- и Армейски корпус (генерал-лейтеннат князАлександър Дондуков-Корсаков) влиза в града, без срещне някаква силна съпротива. Благодарното българско население с радост посреща офицерите и войниците. До 4. II. 1878 г. Разград е под управление на руските военни власти. Тогава руският началник на управлението на града – офицерът Вл. Василиевич свиква по – известните граждани за избор на градски съвет. На 5. II. 1878 г. става първото заседание на новоизбрания съвет. В протокол от същата дата се сочи, че предният ден за председател е назначен Георги. А. Попов (известен тъговец). За освобождението е имало битка над Керемидчилийската махала, в която загиват много руски войници и 68 български поборници и опълченци. След Освобождението Разград е окръжен град от 1881 до 1901 г. След това става околийски център, което забавя силно просперитета му.

Основните занимания на населението са земеделие, много са бъчварите и брашнарите, а също и хлебари, сладкари, манифактуристи, кожухари, книговезци, книжари, печатари, галантеристи, бояджии, бръснари, кожари, кафеджии, златари, търговци, сарафи (менители на пари), предприемачи, месари (касапи), мутафчии (знаятчии, изготвящи тъкани от козина), обущари (папукчии, кундурджии), дърводелци, тютюнопродавци, фабриканти на спиртни напитки и вино, шивачи, часовникари, абаджии, железари, банкери, адвокати, лекари, бакали, колбасари, аптекари, агенти на застрахователни дружества. Основни предприятия са били: дараци и чепкала, дъскорезници, ярмомелки, тепавици, фабрики за сода, лимонада и халва, мелници, фабрика за порцелан и др.

Училищата в Разград преди Освобождението от 1878 г.

Османски училища - имало е медресе (при джамията Ибрахим паша) и няколко мектебета (начални училища).

Българско килийно училище в Разград – за него свидетелстват два надписа в камъни, зазидани в южната стена на църквата „Св. Никола“. Единият от тях, както е известно е написан смесено с черковнославянски и гръцки букви; „Представи са от Враца даскал Михаил в лета 1667“. Другият надпис е от 1801 г. и по-скоро свидетелства, че хората могат да пишат „Илу, Рада близнаци, Радан, Рада, Никола Мана, Петър, Кумън, Йоци, Руца, вечна им памят“ (повечето имена са капански). Самото килийно училище се е намирало в северозападната част на църковния двор, по-скоро от една учебна стая, разположена в етаж над западната входна порта върху дървени колони-диреци и зидове . Учители в килийните училища са били по принцип местните свещеници или специално спазарени за това килийни даскали. Престава да съществува с отварянето на мъжкото взаимното училище.

Българско мъжко взаимоучително училище в Разград – градът малко закъснява в това начинание, но все пак мъжкото взаимно училище се разкрива през 1847 г. с помощта и учителстването на Никола Икономов – Жеравненеца (1820 – 1897). В началото при Н. Икономов има някаква симбиоза между килийното обучение и взаимоучителния метод, което се преодолява след 1850 г. Взаимното училище е с функции на начално училище и не бива да се подвеждаме от А. Явашов, който го нарича „основно“ в своята не твърде точна история на града.

Българско девическо взаимно училище в Разград – момичета започват да се приемат през 1849 г. Нека да приемем условно, че това е годината за разкриване на девическо взаимно (особно) училище в Разград. Така взаимното училище в града става смесено (учи се в една учебна стая) и сигурно децата са били разделени по пол по чиновете. Скоро след това учителка във взаимното училища става и жената на Никола Икономов – разградчанката (родена в Пороище) Станка Николица Спасо Еленина (1835 – 1920), която помага в обучението на момичетата.

Българско мъжко класно училище в Разград – инициаторът за класно училище бил отново Н. Икономов. През септември 1859 г. той напуснал града и отишъл да се доучи (т. е. да повиши квалификацията си) в Одеса за 6 месеца. По въпроса за откриването на класното училище вече няма много спорове. По дописките от това време от 1861 и 1862 г. във в. „България“, изследователят на просветното дело в Разград и учител по история в механотехникума Христо Стойков доказва, че смесеното класно училище в града е открито през м. ноември 1860 г. Тогава за главен учител е повикан Димитър Русков (неизв. – 1864). Той е баща на ген. Радко Димитриев (1859 – 1918). Мъжкото разградско класно училище развива три класа (по сегашни измерения от пети до седми) до учебната 1867/68. От учебната 1868/69 г. класовете вече стават четири – от първи до четвърти (по сегашни измерения от пети до осми).

Девическо класно училище в Разград – разкрито е през 1866 г. Учителите са от мъжкото класно училище. Достига до три класа, което по сегашни мерки е от 5 до 7 кл.

Читалището в Разград преди Освобождението от 1878 г.

През есента на 1869 г. Д. В. Хранов започва да подготвя ъоебществеността за основаване на читалището. Тази идея се взема присърце от редица граждани и особено от младежите. Така се събират известни средства. Намират се злонамерени "некаилници“, които успяват да спрат за известно време делото, но така или иначе през февруари 1870 г. читалището е официално открито с името „Съгласие“.

Освобождението на Разград през 1878 г. 

Освобождението на Разград настъпва през м. януари 1878 г. Тогава в Разград е пребивавал Александър Хр. Сапоолу – стар разградчанин и тежък търговец, Бил е важен приятел на последния каймакамин Кара Мюдюр, не само поради богатството си, но и поради връзките си с Цариград, където живеел влиятелният му брат. Алекси Сапоолу. Поп Никола Димитров (бивш учител) и част от българското население се облекли в турски военни дрехи и се въоръжили с пушки от турските складове на ул. "Карабоклук“ (сега "Раковска") , за да пазят българската махала "Варуша". Кара Мюдюр си траел и не взел мерки поради влиянието на Сапоолу. Призори на 4.I. или на 16.I.1878 г. (нов стил) по-голяма част от турското население, башибозуците, бежанците турци, турската полиция и каймакамина избягали. Така градът останал в безвластие. Българското население излязло и барикадирало подстъпите към Варуша с коли и бъчви. Тези, които имали пушки отишли към табията, където показвали някакво присъствие черкезите. В В лозята „Сейрян“ също имало башибозук. Започнал престрелка с черкезите и един от тях е бил ранен. Останалите избягали. Кара Мюдюр е избягал вече в Шумен, където се самоотравя. В настъпилото ничие време, няколко младежи (РусиОсвобождението на Разград настъпва през м. януари 1878 г. Тогава в Разград е пребивавал Александър Хр. Сапоолу – стар разградчанин и тежък търговец, Бил е важен приятел на последния каймакамин Кара Мюдюр, не само поради богатството си, но и поради връзките си с Цариград, където живеел влиятелният му брат. Алекси Сапоолу. Поп Никола Димитров (бивш учител) и част от българското население се облекли в турски военни дрехи и се въоръжили с пушки от турските складове на ул. "Карабоклук“ (сега "Раковска") , за да пазят българската махала "Варуша". Кара Мюдюр си траел и не взел мерки поради влиянието на Сапоолу. Призори на 4.I. или на 16.I.1878 г. (нов стил) по-голяма част от турското население, башибозуците, бежанците турци, турската полиция и каймакамина избягали. Така градът останал в безвластие. Българското население излязло и барикадирало подстъпите към Варуша с коли и бъчви. Тези, които имали пушки отишли към табията, където показвали някакво присъствие черкезите. В В лозята „Сейрян“ също имало башибозук. Започнал престрелка с черкезите и един от тях е бил ранен. Останалите избягали. Кара Мюдюр е вече бил избягал в Шумен, където се самоотровил. В настъпилото ничие време, няколко младежи (Руси Стоянов, Б. Раданов и др.) се преоблекли в турски дрехи и отишли на височините към с. Хасанлар при руските войски. . По това време на 14.I. или 26.I.1878 г. (нов стил) I-ва руска дивизия на XIII-ти руски корпус на руската армия е вече застанала пред Разград на височините при с. Хасанлар (Гецово). Младежите съобщили, че турски войски в Разград няма. Руски авангард обходил града от север и юг и привечер на 16.I. или 28.I. (нов стил) полковник Марков - началник щаб на 1-ва пехотна дивизия със своите войници проникнал в града откъм барутената фабрика, където сега е КАТ. На 17.I. или 29.I.1878 г. 1-ва пехотна руска дивизия (командвана от ген. лейтенант Дмитрий Прохоров) или по други сведения 35 пехотна дивизия (под командването на ген. Баранов) от XIII корпус на Източния отряд под предводителството на княз Дондуков-Корсаков влиза в града, без да има някаква съпротива. Благодарното българско население с радост посреща офицерите и войниците. До 4.II.1878 г. Разград е под управление на руските военни власти. Тогава руският началник на управлението на града – офицерът Вл. Василиевич свикал по-известните граждани за избор на градски съвет. На 5.II.1878 г. става първото заседание на новоизбрания съвет. В протокол от същата дата се сочи, че предният ден за председател е назначен търговецът Георги. А. Попов (1833 – 1917). Другите лица в този първи български управителен орган на града след влизането на руските войски са:

 Кънчо Жеков – касиер;

 Иванчо Денюв – надзорник по търговията (баща на Коста Иванов – един от най-големите разградски бакали);

 Бърни Господинов Бърнев – надзорник по колите (впряговете);

 Иванчо Кънчов – надзорник на арестуваните;

 Тодораки (Тодур) Николов – надзорник за порядък, тишина и чистота.

 х. Иванчо Николов – помощник;

 Станю Велчев – помощник

Спорът за това, кой руски генерал освобождава Разград не е приключен от историците. След войната ген. Дмитрий Дмитриевич Прохоров (1827 – 1881) продължава службата си в Руската армия. Присвоено му е званието „Почетен гражданин на Разград“. Умира скоропостижно на 15 декември. 1881 г. Трябва да се знае обаче, че първи в града влиза споменатият полк. Марков. Кой е полковник Михаил Иларионович Марков (02.09.1843 – 25.01.1893). Разградчани трябва да свалят шапка пред него! Той е началник щаб на 1-ва пехотна дивизия от 17. 01. 1878 г. до 27.05.1879 г. Полковник М. Марков е бил кадет в 1-ви кадетски корпус. Завършил през 1862 г. със звание корнет. След това званията му са: поручик (1863); поручик от гвардията (1866); щабсротмистър от гвардията (1869), преименувано звание на капитан от Генералния щаб; Продължава да учи и през 1871 г. завършва Николаевската академия на Генералния щаб. Става подполковник (1874), полковник (1877), генерал-майор (1891). Бил е женен с три деца. Завършва службата си като командир на 1-ви драгунски Московски полк (31.08.1881 – 10.02.1891), началник щаб на Кавказския армейски корпуса (10.02.1891 – 1897), командващ 8-ма кавалерийска дивизия (1897 – 25.01.1899). Умира в Санкт Петербург. Произхожда от стар руски дворянски род.

След 9 септември 1944

В края на Втората световна война, на 8 септември1944 г. в Разград влизат първите части на Червената армия, начело с генерал-лейтенант В. Т. Шлемин. През периода 1944 - 1989 г. градът е околийски, окръжен и областен център. По-важни промишлени предприятия от близкото минало са Завода за стъкло и порцелан "Дянко Стефанов" (открит 1961 г., закрит 1998 г.), Фармацевтично предприятие "Антиботик" (Пеницилиновия завод), сега собственост на международния консорциум БИОВЕТ), открит през 1954 г., Машиностроително предприятие (Завод за бутала и сегменти "Дружба"), открит през 1964 г., Завод за промишлена преработка на царевица (Царамил), Птицекланица ("Лудогорско пиле"), открита през 1975 г. и др.

 

Уикипедия

Okunma 3455 defa
Yorum eklemek için giriş yapın