baner3

geography iconМежду с.Кривица и с.Голяма Вода по поречието на Сенковец е регистрирана селищна могила.

Долината на реката е удобен път, който свързва района от с.Ножарово и землището на с.Висока Поляна. Югоизточно от селото в местността "Юртлука" се намира антично селище с тракийска надгробна могила, а срещу тях западно още две. В чертите на селото и в близката местност "Пара кайнак" /Извор на пари/ са откривани римски монети в голямо количество, което свидетелства за наличие на селище и в римския период.