baner3

След Освобождението до 1955 г. с. Топал е в състава на Шуменска околия, в няколко общини - Трем, Капитан Петко, Венец и Ясенково,

откъдето преминава към Самуилска община, Разградско. През някое вре­ме, границата на околиите минавали през махалите, като ги разделяли на западна част, до магазина - Разградска околия, източна - към Шуменска околия. В селото се заселват повече от 60 семейства българи от с. Хър- сово, един от Демирджилер и от Шумен. В селото се оформят няколко махали - българска, турска, татарска и новата махала. В землището на селото има християнско гробище „машатлък".

Църква е построена през 1898 г.

Има учредена кредитна кооперация, вятърница, 3 воденици*.