baner3

Ръст на населението от 1910 до 2001 г.naselenie


Селото е преименувано на 7. XII. 1934 г. с мин.заповед № 3775 на Кривци, а на следващата година с министерска заповед № 1966, обнародвана на 16.Х1.1935 г. На Кривица.
Едно от най- известните имена в нашето съвремие от селото е на световния шампион по борба Зекерие Гючлю.
Някои от пълномощниците след 1959 г. са Aбтула Садъков, Ахмед Якубов / 1969г/, Пенка Танева /1971 г./, Тефик Татаров /1976 г. * 83 /, Ибрахиm Ебазер. Демократично избрани кметове са Нежля Кязим Реджеб / 1991 - 95 г., Рейхан Кадир /1995 -99 г./, Хасан Зюлкяр /1999 - 2007 г.