baner3

Долината на р. Сенковец е била благоприятна за съществуването на път от дълбока древност. По нея, близо до селата Голяма вода и Хърсово, се намира Съзлъшката селищна могила.

Джамия и Турско училище

Няма данни кога е построена джамията на селото, но от Акта за одър­жавяване през 1969 г. е видно,

Отстои на 3 км източно от с. Самуил, на 365 м надморска височина, разположено в 43° и 311 северна ширина и 26° и 50* източна дължина,

След Освобождението до 1955 г. с. Топал е в състава на Шуменска околия, в няколко общини - Трем, Капитан Петко, Венец и Ясенково,

За основаване на читалище „Развитие" е известно следното. Според Протокол № 2 от 4.Х.1927 г. става известно,че в архива на читалището е била запазена само една книжка,