История

История (1)

Османската власт е полагала големи грижи за чистотата на градовете в империята. Мухтасибът или ихтисаб агасъ е този, който изпълнявал всички общински задължения на кадията от негово име. Мухтасибът до 1826 г. е бил главен ръководител на общинската, пазарната и моралната полиция. Някои от неговите задължения са били предотвратяване на претоварване на превозни средства; защита на правата на работници, сираци, роби и животни; намиране на хора за хранене и поене на намерени животни или лица, грижещи се за изгубени деца; поддържане на пътищата чисти и доколкото може осветени. Той обхващал и дейности като недопускане на строежи, противоречащи на обществения интерес.