Събота, 23 Май 2020 18:17

ДУХОВНИ СРЕДИЩА

Написана от
Оценете
(0 гласа)

Джамия и Турско училище

Няма данни кога е построена джамията на селото, но от Акта за одър­жавяване през 1969 г. е видно, че в джамийския двор е имало полумасивна сграда от 130 м2 застроена площ, която е била турско училище. В Про­токола на Изпълкома от 11.1.1962 г. е отбелязано, че старото турско училище е паянтова сграда, която не се използва от години и е пред срут­ване. Училището е наименувано на „В.И.Ленин" на 22.1\Л1960 г* Българско училище.

Според една справка, където не се цитира източник, през 1880/81 г. се открило частно българско училище от група българи - Стоян Атанасов, Тахо Илиев, Стоян Илиев и др.

Според други недостатъчни данни, българското първоначално учили­ще е основано през 1906 г., именувано е на 10.Х.1932 г. на „Царица Йоана". Не е известно кога започва за функционира като прогимназия, но през учебната 1962/63 г. учениците за осми клас пътуват за Самуил, а през учебната 1972/73 г. се закриват прогимназиалните класове и училището остава да функционира'като НУ" Васил Левски". Закрито е със Заповед № РД -14-11/04.04.1995 г. на МОН и учениците учат в самуилското учили­ще.

В градината на училището се построява детска градина, която спира да функционира през 2000 г. От 2006 г. общинският съвет взема решение то да се преустрои на „Защитено жилище" за възрастни с умствени увре­ждания. Предоставяйки базата на Сдружение с нестопанска цел „Цен­тър за социални инициативи и образователни програми", която кандида­тства и печели проект за неговото преустройство и основен ремонт от холандската фондация „Лале", започва новият живот на сградата като социален дом.

Прочетена 500 пъти Последно променена в Събота, 23 Май 2020 18:25

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.