Събота, 23 Май 2020 18:25

Читалище "Pазвитие"

Написана от
Оценете
(0 гласа)

За основаване на читалище „Развитие" е известно следното. Според Протокол № 2 от 4.Х.1927 г. става известно,че в архива на читалището е била запазена само една книжка, където пише, че първият опит за учре­дяване на читалищна организация е направен през 1902 г. Тя е функциони­рала слабо и скоро била закрита. Опит за ново възкръсване е направен на 20.Х1.1921 г., когато в една от стаите на общинското управление /ста­рото училище/ се събират за възстановяване на читалище „Развитие*, Избират читалищно настоятелство с председател Никола ПапуроВ, се- кретар-домакин Тодор Вълнаров, касиер Велико Илиев и допълнителни членове - Илия Димитров и Стоян Добрев. За библиотекар е избран То­дор Христов9. Тази организация е закрита през 1922 г. Нов опит за възста­новяване, вече успешно се прави на 27.1.1927 г., когато 19 души сс събират и избират читалищно настоятелство в състав - Димитър Занев - пред­седател, Борис Юрданов, Петър Христов, Господин Каров, Христо Сме- дков и Михаил Стоянов. Читалището се помещава В една от стаите на Кредитна кооперация „Победа. "Макар и трудно - с малко членове, липса на средства, читалището успява да се запази и е регистрирано на 20.11. Ш8 г. под № 2682 от МВРНЗ.

През 1931 г. шо е оземлено с 50 дка земя от Дирекция на ТЗС.Започват да разпращат писма с молби за парична подк­репа до различни места. Абонират се за вестници, продават керемиди, вършина, дърва, стари вестници, събират наеми от читалищните ниви, организират вечеринки и др. Появява се желание за изграждане на читали­щна сграда. Липсват сведения от 1938 г. до 1948 г., но от по - късни про­токоли става ясно, че вече имат сграда, 1,5 дка дворно място, оградено с тараби, имат място за кафеджия, 125 стола и че радиото не работи / неизвестно кога е купено/.10 През 1948 г. са унищожени 200 т. литература като фашистка. Нивите са дадени за ползване на Всестранна кооперация „Победа" поради забрана за отдаването им под търг. Читалището раз­вива активна дейност по времето на социализма, а след демократични­те промени основно ,се полагат усилия за основно ремонтиране на сгра­дата.

Селото е електрифицирано в периода от 1960 до 1963 г.," а процесът на основното водоснабдяване е от 1962 до 1964 г. В края на 80 - те години на XIX век е направен проект за дълбок сондаж, от който да се изпраща вода към кулата в Самуил, като част от проекта се реализира, на в последствие е изоставен от близо 15 години. През 1982 г. се работи по завършването на шосето Самуил - Кривица. Тогава се подготвя зърноп- лощадка в стопанския двор, силажохранилище, заграждане на училището и детската градина, както и направа на спортна площадка. Предвижда се строителството на търговска сграда и се работи по завършването на фелдшерски здравен пункт. В селото се построява баня, детска кухня и зала за весели ритуали. През 2007 г. предстои да се настеле път за с. Ясенково.

Прочетена 441 пъти Последно променена в Сряда, 24 Юни 2020 18:45
Още в тази категория: « ДУХОВНИ СРЕДИЩА СТОПАНСТВО »

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.