Статии с етикет: община Самуил


zjlui krivitsa0061-Наименование на социалната услуга:

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - с.Кривица ,община Самуил
- капацитет : 8 места / 2 мъже и 6 жени /

- целева група : за лица с умствена изостаналост

- Адрес и телефон за контакт - с.Кривица ,област Разград , ул.Ивайло” № 40 А ;/ 08477/ 29-75 ;

Публикувана в За Cелото