Статии с етикет: сКривица

Считано от 08.06.2020г. се въвежда временна организация на движението на моторни и пътни превозни средства /МПС и ППС/ по общински път RAZ 2140 с.Самуил - с.Кривица в срок до приключване на ремонта по пътя. Движението на превозните средства ще се извърши по стария път от с. Самуил до с. Кривица - заповед на кмета изтеглете ТУК

Публикувана в Новините

Кметове на кметства и кметски наместник

Публикувана в Кривица Блoг


zjlui krivitsa0061-Наименование на социалната услуга:

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ - с.Кривица ,община Самуил
- капацитет : 8 места / 2 мъже и 6 жени /

- целева група : за лица с умствена изостаналост

- Адрес и телефон за контакт - с.Кривица ,област Разград , ул.Ивайло” № 40 А ;/ 08477/ 29-75 ;

Публикувана в За Cелото